RUSSIAN FILM FESTIVAL
TURKMENISTAN
09.06-14.06
WATCH AT
9-njy iýundan 14-nji iýuna çenli türkmenistanly kino söýüjiler Rus kinolarynyň festiwalynyň çäginde dört sany ajaýyp rus filminden lezzet alyp bilerler. Iki animasiýa we iki maşgala çeper filminden ybarat görkeziliş Aşgabatdaky "Berkarar" kinoteatrynda geçiriler. ROSKINO tarapyndan Russiýanyň Medeniýet ministrliginiň goldamagynda 2020-nji ýylda başlanan Rus kinolarynyň festiwaly Ýer şaryny aýlanmagyny dowam etdirýär. Türkmenistanda geçiriljek ikinji offlaýn görnüşdäki bu festiwal tomaşaçylara rus kinosynyň gahrymanlary bilen täze duşuşyklary, gyzykly hekaýalary we ýatdan çykmajak duýgulary wada berýär.