RUSSIAN FILM FESTIVAL
Sükanı belə saxla
Ulduzlarla zəngin aktyor komandasıyla, incə yumoruyla və sirli rus ruhunun istiqanlı portretiylə bol olan məzəli bir
tragikomediya. Ayıq sürücü rolunu ifa edən Yevgeni Tsıganov başqalarının problemlərini həll etsə də, öz işlərini
daha da çətinləşdirir. Bu əsər həyatımızın paradokslarını əks etdirən ruhlandırıcı bor hekayədir. Burada
komediya dramın ayrılmaz hissəsi olsa da, özünə rişxəndə və xeyirxahlığa da yer verilmişdir.
<
BACK TO PROGRAM