RUSSIAN FILM FESTIVAL
Чинк: Куйруктуу детектив
Бал өрөөнүнүн тургундары сүйүктүү майрамына даярдык көрүп жатышат. Ал күнү ар бир адамга уникалдуу артефакт – Алтын уюкту көрүүгө мүмкүндүк болот. Илгертен айтылган уламыш боюнча аны Бал өрөөнүнүн негиздөөчүлөрү табышкан. Эгер уюк жоголо турган болсо шаарды жамандыктар каптайт. Ошентип майрамдын алдында Уюк уурдалып кетет. Ага үкү-детектив Софьянын жардамчысы тыйынчычкан Чинкти күнөөлөшөт. Чинк курбулары менен чыныгы кылмышкерди таап, Алтын уюкту гана кайтарбастан шаарга бакубат жашоону да кайтарууга камынат.
Produced: 2022
Genre: cartoon
Duration: 85 min
Director: Grigiry Vozhakin Main
Cast: Ivan Chaban, Alexander Oleshko, Mikhail Kshishtovsky