RUSSIAN FILM FESTIVAL
Гром: Кыйын балалык
Өспүрүм Игорь Гром тез арада чоң өлчөмдөгү акча табуунун жолдорун издеп, досу Игнат менен бирге шектүү укмуштуу окуяга кабылат. Ал ортодо анын атасы, Санкт-Петербург полициясынын болочок жетекчиси Федор Прокопенко менен бирге, өзүн Анубис атап алган кылмыш дүйнөсүнүн башчысына аңчылык кылууда
Produced: 2023
Genre: adventure, action movie
Duration: 84 min
Director: Oleg Trofim
Main Cast:Kai Getz, Sergey Marin, Alexey Vedernikov, Vladimir Yaganov, Daniil Vorobyov, Irina Rozanova, Anton Adasinsky, Oleg Yagodin, Mikhail Parygin, Alexey Sakharov