RUSSIAN FILM FESTIVAL
Men ädim ädýärin
Saşa Makarow Moskwada, abraýly mekdepde işlemegi arzuw edýär, pikir edişi ýaly Pskowda we bir wagtlar okan mekdebinde “ösümlik” etmäge mejbur bolýar. Talyplar kemsidiji, kellesi Saşany ýigrenýär we özi-de, diňe bir adamdan - çagalyk dostundan başga hiç kime ynanmaýar. Ora-da olar dostlardan has köpmi? Söýgi ähli ýaralary bejerýär, ýöne dogruçyllygy talap edýär. Saşanyň bolsa ony bütin dünýäden ýapýan bir zady bar
Öndürilen: 2023
Reanr: Drama
Dowamlylygy: 115 minut
Re Directorissýor: Olga Akatýewa
Baş keşpler: Sergeý Nowosad, Mariýa Aronowa, Rawşana Kurkowa, Anastasiýa Talyzina, Denis Sinýawskiý, Milana Bru, Aleksandr ugugow, Mihail Politsemako, Irina Rozanowa, Denis Şwedow