RUSSIAN FILM FESTIVAL
Сүүлийн «Хонгор Болгар» Алим
1943 Алма-Ата хот. Киноны баатар - жимс тариалагч залуу эмчилгээний төрлийн алимыг
сэргээдэг. Тэрээр хачин жигтэй гэмт хэргийг мөрдөн шалгаж эхэлнэ. Кино зохиолыг
Михаил Зощенкогийн "Нар мандахаас өмнө" номонд үндэслэн бичжээ.
<
ХӨТӨЛБӨР рүү буцах