RUSSIAN FILM FESTIVAL
Акыргы баатыр: кара күч элчиси
Иван акыры баатырдык күчкө ээ болот, каардуу сыйкырчы Роголеб жеңилип, эми бүт Белогорье өтө чоң тойго даярданат: Иван менен Василиса дээрлик бардык жаңы үйлөнүп жатышкан жубайларга мүнөздүү маселелерди чечип, үйлөнүү үлпөт тоюн майрамдаганы жатышат. Колукту нике кыюуга кандай көйнөк кийиши керек? Шакектердин кандай түрүн — жөнөкөй же сыйкырдуусунбу? Үйлөнүү үлпөт саякаты — тоок буттуу алачыктабы же жанчуурдабы?
<
BACK TO PROGRAM