RUSSIAN FILM FESTIVAL
Ат Юлий жана чоң ат чабыш
Күткөн күн да келди! Сүйлөй алган ат Юлий сүйүп калды! Бул жолкусунда баары олуттуу – ал султан Рашидден Чыгыш жылдызы деп аталган падыша тукумундагы бээнин колун, башкача айтканда туягын сурайт. Бирок падыша тукумундагы бээге хан тукумундагы аттар гана жуучу түшө алат. Юлий жардам сурап Киев князына кайрылат, бирок ал баш тартат. Бирок биздин күйөө бала өз сүйүүсүнөн баш тарткысы жок. Князды ала качып, аны султанга куда түшүүгө күч менен алып барат. Баатырлардын да Чыгышта кыла турган иши болот. Алардын баары жеңүүчү бардык байгеге ээ болуучу чоң ат чабышта беттешет
<
BACK TO PROGRAM