RUSSIAN FILM FESTIVAL
BULLTERRIER
Max, a fighter who is at the end of his sports career, has a chance to fight for the title of world champion in ultimate fighting.
Country: Russia
Duration: 93 min.
Year of Production: 2022
Director: Vasily Bystrov
Producers: Pavel Prohorov, Vasily Bystrov, Valeria Okhotnitskaya, Georgy Shabanov
Cinematographer: Anton Drozdov-Schastlivtsev
Story/Screenplay: Oleg Kuznetsov
Cast: Vladimir Mineev, Alexander Mikhaylov, Anastasia Krasovskaya, Miroslava Mihayllova, Sevostian Bugaev, Amadu Mamadakov, Lev Semashkov, Sergey Selin, Vitaly Kishenko, Sergey Komarov