RUSSIAN FILM FESTIVAL
Bodo Borodo
Dünyanın ən qeyri-adi müəllimi ilə ən şən öyrədici cizgi filmi serialı. Bodo Borodo adlı məzəli uzunsaqqal heç nə
bilmir, lakin onunla birgə hər şeyi öyrənmək mümkündür! "Səyahətlər" adlı mövsümdə o, xalqların coğrafiyasının
və mədəniyyətlərinin, sərbəst səfərlərin və yürüşlərin əsaslarına aid mövzulara toxunur. Hər bir addımda əli
ayağına dolaşsa da, o, səbirli şagirdlərinin köməyiylə sürprizlərlə zəngin bilik dünyasına dalır.
<
BACK TO PROGRAM