RUSSIAN FILM FESTIVAL
Аба
Улуу Ата Мекендик согуш.
СССРде оор салгылашуулар учуру, немец армиясы басып келе жатат. Аралаш авиациялык полкко учкуч-аялдардын бөлүмү келет. Алардын баары — жаш, атышып көрө элек жана башында согуш эмне экенин жакшы түшүнбөгөн кыздар болот. Кыздар эркектер дүйнөсүндө кыйналышат,
бирок күн өткөн сайын абада салгылашууда эркектен кем эмес экенин далилдешет.
Produced: 2023
Genre: Drama
Duration: 151 minutes
Director: Alexey Guerman
Main Cast: Anastasia Talyzina, Aglaya Tarasova, Kristina Lapshina, Elena Lyadova, Sergei Bezrukov, Igor Mityushkin, Anton Shagin, Oleg Grinchenko, Maria Melnikova