RUSSIAN FILM FESTIVAL
ສາມນັກຮົບບູຮານກັບມ້າຂຶ້ນບັນລັງ
ຢູລີ ມ້າທີຮັກຂອງພວກເຮົາໄດສ້າງປະຫວັດສາດແລະເວລາດຽວກັນລາວກາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຊາຍມີຄວາມສຸກ . ແລ້ວພວກເຂົາກໍສະລັບຮ່າງກັນໂດຍບັງເອີນດວາຍຄາຖາບາໆຢາກາ. ຢູລີເປັນເຈົ້າຊາຍຢູໃນວັງແລະຊົມທິວທັນຂອງເມືອງສວນເຈົ້າຊາຍຕົວແທ້ໄປໄຖ່ນາ, ນີ້ຄືເກມບັນລັງແຕ່ສິ່ງນີ້ດຳເນີນໄປໄດ້ບໍ່ດົນປະ ເທດຊາດກໍຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ແລະນີ້ກາເຖິງຄາວຂອງສາມວິລະລຸບຸດອອກໄປຈັດການ

Produced: 2021 Genre: animation film, comedy Duration: 87 Main Cast: Oleg Kulikovich, Valery Solovyov, Dmitry Bykovsky-Romashov, Sergey Makovetsky, Dmitry Vysotsky, Anatoly Petrov, Elizaveta Boyarskaya, Maria Tsvetkova-Ovsyannikova, Maxim Sergeev, Alice Boyarskaya